نام کتاب: آموزش خانواده (راهبرد‌های عملی با رویکرد پژوهشی)

تألیف: دكتر ابوالفضل بختياري- كبري مصدقي نيك

چاپ: سوم 1396

تعداد صفحه: 224

قیمت: 19000 تومان

معرفی کتاب: 

برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی باید از بطن خانواده‌‌ها و با آموزش خانواده‌‌ها آغاز شود. به بیان دیگر تغییر و تحول در نظام آموزشی و مدرسه در صورتی مؤثر است که با همراهی و هماهنگی والدین توأم باشد. به عبارتی برای گسترش و توسعه آموزش و پرورش لازم است نهاد خانه و مدرسه همراه و هماهنگ باشند. از این رو در این کتاب سعی شده با آموزش والدین و ارائه آموزش‌های مناسب و سازمان یافته، به نیاز‌های آموزشی پاسخ داده شود.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد