نام کتاب: آموزش و پرورش مقایسه ای

مؤلف: شراره حبیبی

چاپ: چهارم 1400

تعداد صفحه: 264

قیمت: 75000تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب تشابه و افتراق نظام‌های آموزشی در دوره‌های مختلف تحصیلی در کشورهای منتخب در 9 فصل نشان داده شده است. به تصریح نگارنده، در فصل نخست کتاب کلیات مطرح می‌گردد. علاوه بر مقدمه و طرح مساله و ضرورت بررسی آموزش و پرورش مقایسه‌ای به بررسی مطالعاتی چند از محققان و دانشمندان آموزش و پرورش مقایسه‌ای، که هر کدام نقش موثری در جهت علمی شدن این رشته داشته‌اند خواهیم پرداخت؛ در فصل دوم به مقایسه‌ی کلی کشورها اعم از کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم؛ در فصل سوم رابطه‌ی آموزش و پرورش با جریان‌های استعماری در چند کشور منتخب، در فصل چهارم پرورش پیش دبستانی در چند کشور منتخب، فصل پنجم، آموزش و پرورش ابتدایی در چند کشور منتخب، در فصل ششم آموزش و پرورش متوسطه در چند کشور منتخب، در فصل هفتم آموزش و پرورش در موسسات و آموزش عالی در چند کشور منتخب، در فصل هشتم وضعیت تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت، ویژگی‌های معلم خوب و، وضعیت استخدام معلم و شرایط آن در چند کشور منتخب و در فصل نهم تحولات تربیتی در چند کشور منتخب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته/ تألیف دکتر شراره حبیبی

جامعه شناسی تعلیم و تربیت / تألیف دکتر شراره حبیبی

روشهای تدریس پیشرفته /  تألیف دکتر شراره حبیبی

نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

سیر تحول آرای فلسفی / تألیف دکتر شراره حبیبی

آموزش و پرورش مقایسه ای /  تألیف دکتر شراره حبیبی

مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی /  تألیف دکتر شراره حبیبی

تعلیم و تربیت در بزرگسالان /  تألیف دکتر شراره حبیبی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد