نام کتاب: آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

تألیف: دکتر عباس قلتاش – صادق نوروز مصرمی – فاطمه زارعی – سید علی حسینی

چاپ: دوم 1397

تعداد صفحه: 153

قیمت: 23000 تومان

معرفی کتاب: 

گذراندن دوره پیش دبستانی کودک را آماده برقراری روابط با دیگر همسالان و مربیان خود می­کند و زمینه یادگیری جدی در او به وجود می آورد. کتاب حاضر به بررسی آموزش وپرورش در دوره پیش از دبستان پرداخته است، کتاب در چهار فصل تنظیم شده در فصل اول به بررسی نظریه­های رشد و یادگیری کودکان پرداخته شده است، در فصل دوم دوره پیش دبستانی و ویژگیهای آن بیان گردیده است. فصل سوم به برنامه درسی پیش از دبستان اختصاص دارد و در فصل چهارم بازی در دوره پیش از دبستان مطرح گردیده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد