نام کتاب: آموزش چندفرهنگی (رویکرد چندفرهنگی درمدارس)

تالیف: گلاله مکرونی

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 149

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب: 

آموزش چندفرهنگی، آموزشی است که در آن برای تمام افراد، صرفنظر از تفاوت‌های فرهنگی آن‌ها شرایط یکسانی فراهم می‌شود و هر کودک این فرصت را پیدا می‌کند تا متناسب با توانایی‌های خود به شهروندی مفید و مولد برای جامعه تبدیل شود. آموزش چندفرهنگی برای همه بچه‌ها در مجهز کردن آن‌ها به منظور حضور در جامعه­ای که به طور افزایشی تنوع می‌یابد ارزشمند است. تربیت کودکان در جهت ایجاد نگرش مثبت به فرهنگ‌های مختلف و پذیرش تفاوت‌های موجود بین افراد، زیربنای فلسفی برنامه این آموزش را تشکیل می‌دهد.

. این کتاب سعی بر آن دارد که ضمن معرفی و اهمیت آموزش چندفرهنگی به بیان اهداف، فعالیتها، برنامه‌های درسی وهمچنین روشهای اجرای آن در کلاسهای درس ومدارس بپردازد

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد