نام کتاب: آینده خبر (مفاهیم و سناریوها)

تالیف: دکتر اکبر نصراللهی- دکتر هادی البرزی دعوتی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 208

 قیمت: 43000تومان

معرفی کتاب:

با توجه به رشد و توسعه شبکه هاي اجتماعي و شکل گيري اکوسيستم جديد خبري، روشهاي دست­يابي به خبر متنوع شده است و در مواردي با توجه به ويژگي انتشار آني و به لحظه خبر، ويژگي سرعت در حد دقيقه و حتي ثانيه در خبررساني ارتقا يافته است.

لذا با توجه به اهميت دانش آينده­پژوهي در حوزه رسانه، در این کتاب سعی شده از زاويه اين رشته به خبر نگریسته شود. اين کتاب شامل 6 فصل می باشد که عبارتند از: فصل اول “دانش آينده پژوهي”، فصل دوم ” اکوسيستم جديد خبري”، فصل سوم” تحليل نظريه هاي ارتباطات با توجه به تغيير ماهيت مخاطب خبر به کاربر”، فصل چهارم “روندهای تاثیرگذار بر آینده خبر”، فصل پنجم” آینده­پژوهی خبر در رسانه ملی” و فصل ششم” نمونه پژوهش­هاي آينده پژوهي خبر و رسانه” .

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد