نام کتاب: اختلال‌های طیف اتیستیک(راهبردهای عملی برای معلمان و متخصصان)

تالیف: انجمن خدمات حمایتی استان نورتامبرلند

ترجمه: دکتر ستاره شجاعی- دکتر قربان همتی علمدارلو-محمد خاموشی- فرود نیکوبین بروجنی

چاپ: سوم 1398

قیمت: 28000 تومان

معرفی کتاب: 

در این کتاب راهبردهای عملی برای معلمان و سایر متخصصان کودکان با اختلال‌های طیف اتیستیک، توسط تیم تخصصی زیر نظر انجمن خدمات حمایتی استان نورتامبرلند تهیه شده است و اطلاعات ارزشمندی در شش حیطه اصلی که این کودکان در آنها بیشترین مشکلات را دارند، ارایه کرده است. این حیطه‌‌‌ها شامل مهارت‌های رفتاری، مهارت‌های یادگیری و تفکر، مهارت‌های گفتگو، مهارت‌های حسی-حرکتی، مهارت‌های زبان و ارتباط و مهارت‌های اجتماعی است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد