نام کتاب: ارزیابی در مشاوره (تمرین و کاربردها)

تالیف: ریچارد س. بالکین- جرالد الف. جانک

ترجمه و تالیف: دکتر آراس رسولی- علیرضا علی بکیان

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 408

قیمت: 70000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب سعی شده متنی خلق شود که اهمیت ارزیابی را به عنوان یک مهارت حرفه  ای در مشاوره نشان دهد.

در فصول یک تا پنج عناصر پایه ای برای ارزیابی در مشاوره ارائه می شود. در این فصول شما در مورد پس زمینه، تاریخ و ارتباط ارزیابی و خواص ابزار ارزیابی می آموزید .فصول شش تا هشت شامل مسايل علمی مربوط به انتخاب، مدیریت ارزیابی و تفسیر ابزار ارزیابی است . فصول نه تا سیزده شامل اطلاعات مربوط به انواع خاصی از ابزارها به ویژه در زمینه های تخصصی، مبانی تفسیر و نحوه اطلاع رسانی نتایج و مسایل مربوط به پاسخگویی هستند.

در فصل دو از مطالعات موردی برای نشان دادن چگونگی استفاده از مواد در یک محیط مشاوره استفاده شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد