نام کتاب: از جمله به پاراگراف (از مجموعه کتاب‌های چگونه بنويسم؟)

تالیف: دکتر ویدا رحیمی نژاد – دکتر معصومه نجفی پازکی

ویراستاران علمی: دکتر ویدا رحیمی نژاد – دکتر معصومه نجفی پازکی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 160

قیمت: 17500 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب‌ اجزای پاراگراف که شامل جمله موضوع، جملات تقویت کننده و انواع آن است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس انسجام پاراگرف و انواع آن ارائه داده شده و در نهایت شیوه بسط پاراگراف به مقاله نیز مورد بحث قرار گرفته است. در ارائه مثال های مورد نیاز نیز سعی شده است با توجه به ماهیت انواع پاراگراف، نمونه هایی از نویسندگان مشهور دنیا انتخاب و ارائه گردد.

كتاب حاضر اولین نسخه از «مجموعه کتاب های چگونه بنویسم؟» است. این کتاب در واقع نسخه بازنگري شده از كتاب «مي خواهم بنويسم: از جمله به پاراگراف» است كه جهت رفع نكات مبهم  ارائه شده در آن، بيشتر از 40% به مطالب كتاب افزوده شده است. کتاب دوم از این مجموعه «نگارش خلاق: از مجموعه کتاب های چگونه بنویسم؟» که توسط دکتر ویدا رحیمی نژاد به رشته تحریر در آمده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد