نام کتاب: نقد متدیک و تئوریک اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

تالیف: دکتر رحمت اله مرزوقی (دانشیار دانشگاه شیراز)

چاپ: دوم 1397

تعداد صفحه: 88

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

تدوین اسناد توسعه و تحول در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه سرنوشت‌ساز و خطیر تعلیم و تربیت، امری بسیار ارزشمند است. اما همواره در تدوین و طراحی اسناد، نقدها و تحلیل‌هایی وجود دارد که لازمه توسعه و تکمیل آن‌هاست. همچنین، موضوع ترمیم اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز در بخش سوم از فصل هشتم اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار حاضر اسناد سه‌گانه تحول بنیادین شامل مبانی نظری سند تحول، سند تحول و برنامه درسی ملی از منظر متدیک، تئوریک و محتوایی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته تا دستاوردهای آن در بازنگری و تکمیل اسناد مذکور مورد توجه قرار گیرد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد