نام کتاب: اصول و مبانی ارزیابی تأثیرات فرهنگی اجرای طرح­­های مهـم

تألیف: دکتر علـی قلـی جوکـار

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 144

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

از آنجا که اجرای هر طرح و یا فعالیتِ عمده و مهم اجرایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و ….. دارای کارکردها، آثار و پیامدهای مثبت یا آسیب­های خواسته یا ناخواسته­ ای است که بر محیط زندگی و به خصوص بر فرهنگ عمومی و ملی جامعه تحمیل می ­کند، که تبعات آن متوجه قشرهای عظیمی از مردم و فرهنگ، ارزش­ها، هنجارهای عمومی و فردی و گروهی و … است، تبیین و تدوین آثار و پیامدهای فرهنگی (مثبت یا منفی) اجرای چنین طرح­ها یا فعالیت­هایی ضروری به نظر می­ رسد.

در این کتاب سعی شده است اصول و مبانی ارزیابی و نحوه­ ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجرای طرح­های مهم مورد مطالعه، بررسی و تبیین و تدوین قرار گیرد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد