نام کتاب: اقتصادسنجی (رهیافت کاربردی)

تألیف: لالر- کتاس

ترجمه: شمس الله شیرین بخش

چاپ: اول 1386

تعداد صفحه: 508

قیمت: 6000 تومان

معرف کتاب:

اقتصادسنجی شاخه‌ای از علم اقتصاد و نتیجه‌ی طبیعی پیشرفت و تکامل علم است. در حال حاضر از اقتصادسنجی به منزله‌ی یک ابزار اساسی در پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی استفاده می‌شود. می‌توان اقتصادسنجی را اصلی‌ترین روش پژوهش در مطالعات اقتصادی معرفی کرد. نگارنده در این کتاب روش‌ها و الگوهای مختلف اقتصادسنجی را با شیوه‌ای کاربردی عرضه می‌کند. وی نخست روش‌های تحقیق را معرفی و سپس الگوسازی را در این علم بیان می‌کند. هم‌چنین به آزمون شناسایی خاص به عام می‌پردازد و متغیرهای کیفی را در الگوها معرفی می‌کند. نگارنده در بخش دیگری از کتاب الگوهایی با متغیرهای تاخیری را بررسی و سپس الگوهای معادلات هم‌زمان را با تحلیلی اقتصادی عرضه می نماید. او در تمام موارد از آزمون‌هایی مرتبط با موضوع استفاده می‌کند. در انتها نیز راهبردهای روش‌شناختی برای ساخت الگوهای پویا، تحلیل سری‌های زمانی و کاربردهای هم‌گرایی را مطرح ساخته و در بخش کاربردها به نمونه‌هایی چون نوشابه‌سازی، رشد اینترنت، واردات و عناصر کلان هزینه اشاره می‌کند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد