نام کتاب: مبانی اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی)/ جلد دوم: موضوعت پیشرفته و تحلیل های تکمیلی در اقتصاد مهندسی- همراه با آموزش مدل سازی مالی در excel

تألیف: لیلندتی بلنک- آنتونی تارکوئین

ترجمه: سید علی زیتون نژاد موسویان- مهرداد خادمیان

چاپ: اول 1391

تعداد صفحه: 282

قیمت: 60000

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد