نام کتاب: الگوی سنجش فساد اداري

تهیه و تدوین: دکتر محمد بازرگانی – دکتر حسن بختیاری- دکتر مهدی ناظمی اردکانی- دکتر ابوالفضل محمدی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 160 صفحه

قيمت: 19000 تومان

معرفی کتاب:

امروزه همه كشورها اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه با واقعيتي درد آور بنام فساد مواجه‌اند و نظام‌هاي اداري در اغلب كشورها در رأس كانون‌هاي آسيب پذير و آماج آسيب‌هاي ناشي از اين پديده بوده و هستند به گونه‌اي كه، سلامت يا فساد اين نظام‌ها را مي‌توان مترادف پيشرفت يا عقب ماندگي كشورها دانست .

نظام مقدس جمهوری اسلامی که توسط ولی فقیه راهبری می‌شود، می‌تواند الگویي الهام بخش در چگونگی پرداختن به سنجش سلامت اداری و فساد در سطح ملی و در قوای سه گانه و سازمان‌های تابعه‌ی آنها را شکل دهد و پس از پیاده سازی آن در ایران، آنرا به کشورهای دیگر ارائه دهد.

نگاشته‌ی پیش رو به این موضوع می پردازد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد