نام کتاب: این­گونه تربیت شدم (تربیت بر اساس روایات ائمه معصومین علیهم السلام)

تالیف: دکتر سید حمیدرضا علوی

چاپ: سوم 1397

تعداد صفحه: 160

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر در چهار فصل در حوزه ارتباط فرد با خدا، با خود، با طبیعت و با دیگران نگاشته شده است. فصل ارتباط فرد با دیگران، مشتمل بر رابطه فرد با پدر و مادر، معلم و متعلّم، همسر، دوستان، رفتگان، نیازمندان، گناهکاران و حیوانات است. در هر بخش از کتاب قبل از ذکر وقایع و خاطرات تربیتی و عبرت‌آموز زندگی مؤلف، روایات ائمه معصومین که مرتبط با آن بخش‌اند آورده شده و بعد از آن تأثیرات تربیتی مربوطه در زندگیش در قالب تشریح رخدادها و خاطرات مرتبط ذکر گردیده است. مؤلف بر آن است که با ایجاد نگرش و طرز تلقی صحیح نسبت به موضوعات بسیار مهم تربیت، زمینه لازم جهت ایجاد رفتارهایی درست متناسب با چنان نگرش‌هایی را فراهم آورد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد