نام کتاب: بازاریابی و اقتصاد آموزش

نویسنده: دکتر حمید اکبریه

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 200

قیمت: 23000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب سعی شده است برخی مباحث جدید حوزه بازاریابی و اقتصاد آموزش مورد بررسی قرار گیرد.کتاب حاضر از هفت فصل تشکیل شده است. فصل اول به مباحث بازاریابی آموزشی پرداخته و ابعاد و مدلهای موجود در این زمینه را مورد واکاوی قرار می‌دهد. فصل دوم نیز سرمایه گذاری در آموزش و رشد اقتصادی می‌پردازد. در این فصل اثرات اقتصادی یادگیری مادام العمر نیز مورد بحث قرار گرفته است. فصل سوم توابع هزینه، اقتصاد مقیاس و اقتصاد وسعت یا حیطه مورد بحث و بررسی قرار داده و فصل چهارم نیز تامین منابع مالی و رویکردهای مختلف در این حیطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در فصل پنجم نیز تولید و هزینه‌های آموزشی و در فصل ششم تاثیر مکانیسمها و ابزار‌های مالی بر شناخت و عملکرد دانش‌آموزان یا دانش جویان مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در فصل اخر یعنی فصل هفتم زمینه‌ها و عوامل بروز فسادهای مالی در آموزش بررسی شده و برخی پیشنهادات در این حوزه ارائه می‌شود. به طور خلاصه در این کتاب بیشتر به مباحثی پرداخته شده است که پیش از این در مستندات مربوط اقتصاد آموزش کمتر به آن پرداخته شده است. منظور از مباحث عنوان شده بازاریابی در آموزش، تخلفات مالی در آموزش و تاثیر مکانیسمهای مالی بر شناخت یا عملکرد می‌باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد