نام کتاب: بازیوارسازی در یادگیری و آموزش (مباحث پیشرفته در یادگیری مبتنی بر بازی) از یادگیری همانند بازی لذت ببرید

نویسندگان: سانگ کیون کیم – کی بونگ سانگ – باربارا الکی – جان برتون

ترجمه: دکتر موسی پیری – زهرا نجار

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 216

قیمت: 29000 تومان

معرفی کتاب:

در سال های اخیر، مطالب و نظریه های گوناگونی درباره ارزش و اهداف بازی نوشته شده و بسیاری از افرادی که با کودکان کار می کنند بر این عقیده اند که بازی برای کودکان کاری بسیار جدی تلقی می گردد و فرصت های بازی آزاد برای رشد و سلامت آنان بسیار حیاتی است.

بنابراین بازی در محیط های آموزشی دوران اولیه کودکی می تواند به عنوان یك راهبرد اساسی در یاددهی و یادگیری مؤثر در تدریس و یاددادن مفاهیم و مطالب برای کودکان باشد. پس بهتر است برای بازی از دیدگاه آموزش و یادگیری ارزش و اهمیت قائل شد.

ایده های مطرح در این کتاب می تواند کمك کند تا کلاس درس به ماهیت اصلی خود که همان ارائه مطالب به شیوه مؤثر و پرورش تفکر است، نزدیك گردد و بر اساس این هدف، محتوا و روش مناسب توسط معلمان طراحی شود و اوقات فرحبخش و ثمربخشی را برای فراگیران تدارك ببیند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد