نام کتاب: برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی

(بر مبنای آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان)

تالیف: دکترحسن ملکی – دکتر ذکیا عباسی

چاپ: سوم 1398

تعداد صفحه: 160

 قیمت: 32000 تومان

معرفی کتاب:

هدف از تالیف این کتاب ارائه برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان برای دانشجویان و اساتید دانشگاهی می باشد . بدین منظور از آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با تربیت اخلاقی تفسیر المیزان بهره گرفته شد تا بتواند رهنمون دانشجویان در این مسیر گردد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد