نام کتاب: برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

تالیف: دکتر حسن ملکی – دکتر سعید مذبوحی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 176

قیمت: 32000تومان

معرفی کتاب:

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی، منظومه درهم تنیده ای از تعاملات انسانی، اجتماعی و تربیتی در این دوره می باشد که براساس نظریه های جامعه شناختی به قصد تغییر و تحول در نظام های آموزشی و تربیتی طراحی و تدوین شده است.از آنجا که مهمترین و عام ترین بعد تربیت کودکان، بعد اجتماعی می باشدو در درون این حوزه، ابعاد اخلاقی، فرهنگی و سیاسی درهم تنیده می باشد توجه به این بعد در بستر برنامه درسی می تواند افق های تازه ای برای هویت یابی ، تعاملات پیچیده انسانی و اجتماعی و رشد فردی و اجتماعی دانش آموزان فراهم نماید. این کتاب به بررسی این مهم می پردازد.

سایر آثار مؤلف / مترجم در انتشارات آوای نور

دستیار تدریس در آموزش ابتدایی / ترجمه دکتر سعید مذبوحی

مبانی و مفاهیم نوپدید برنامه درسی دوره ابتدایی /  تألیف دکتر سعید مذبوحی

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی / تألیف دکتر سعید مذبوحی – دکتر حسن ملکی

برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی / تألیف دکتر حسن ملکی

تکنیک های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی / تألیف دکتر حسن ملکی

فرزند پروری مطلوب (سبک ها و اصول) / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی کودک و نوجوان / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی خانواده / تألیف دکتر حسن ملکی

مشاوره شغلی و حرفه ای / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان / تألیف دکتر حسن ملکی

آموزش و مشاوره ازدواج مجدد / تألیف دکتر حسن ملکی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد