نام کتاب: برنامه درسی نال Null Curriculum (نواندیشی و بسط مفهومی)

مؤلفان: دکتر رحمت اله مرزوقی- دکتر پریسا زارع- دکتر جعفر جهانی- دکتر مهدی محمدی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 200

قیمت: 36000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب یکی از موضوعات بدیع و مهم تخصصی رشته مطالعات برنامه درسی یعنی مفهوم برنامه درسی نال مورد تحقیق و تدقیق موشکافانه و محققانه قرار گرفته است. از این رو مفهوم فوق در این اثر علمی که برگرفته از یک رساله دکترای تخصصی در رشته مطالعات برنامه درسی در دانشگاه شیراز است، تا حد امکان نقط و بسط داده شده و زوایای گسترده‌ای از مفهوم برنامه درسی نال در یک الگوی جامع و بدیع، تبیین گشته و در اختیار مدرسان، محققان و جامعه علمی قرار گرفته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد