نام کتاب: بنیاد نظری فلسفه انقلاب­ها

تألیف: محمدرضا کاری – حسین ابراهیم­نیا

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه:  200

قيمت: 12000 تومان

معرفی کتاب:

يكي از بن‌مايه‌هاي اصلي و ضروري علوم اجتماعي به ويژه علوم سياسي رجوع به مطالعات ميان‌رشته‌اي است. لكن پديدارهاي اجتماعي و سياسي توسط نظريه‌ها تبيين مي‌شوند. در واقع تبيين پديدارهاي اجتماعي و سياسي در يك ساختار يا تركيبي از ساختارها صورت مي‌گيرد و تجويز را تسهيل مي‌كند. كتاب حاضر با هدف توليد ادبياتي غني در اين گونه موضوعات كوشش دارد دانشي بر دانش‌هاي گذشته بيفزايد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد