نام کتاب: بيست قانون و ابزار ساده براي ازدواجی عالی

تالیف: استیو استفنز

ترجمه: دکتر علی محمد نظری- معصومه یکله

چاپ: پنجم 1398

تعداد صفحه: 180

قيمت: 28000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب شامل 20 قانون عملی در حیطه خانواده و ازدواج می باشد که با زبانی ساده و داستان گونه نگاشته شده و حاصل تجربیات 25 ساله مؤلف،به عنوان یک روانشناس و مشاور ازدواج می باشد. این کتاب با قوانین کتاب آسمانی و کلام خدا تطبیق داده شده و پس از هر قاعده سه ابزار دعا و نیایش، عبارات تأکیدی و تمرین، به شیوه ای ساده ولی عمیق به کاربرد این قوانین کمک خواهند کرد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد