نام کتاب: تبیین یادگیری و آموزش (با تأکید بر مبانی و رویکرد سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران)

تألیف: دکتر عظیم محبی

ویراستار: مریم محبی

چاپ: چهارم 1397

تعداد صفحه: 144

قیمت: 15000 تومان

معرفی کتاب:

ویژگی‌های یادگیرنده بر اساس تعلیم و تربیت، از مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، و ارزش شناسی تبعیت می‌کند.

کتاب حاضر با موضوع یادگیری، توسط «عظیم محبی» نگاشته شده و مطالب آن در چهار فصل تنظیم گشته است: ‌ویژگی‌های یادگیرنده در نظریه اسلامی تعلیم و تربیت؛ بررسی یادگیری از منظر مبانی روانشناختی؛ نظریه‌های یادگیری؛ و رهنامة آموزشی.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد