نام کتاب: تروریسم و رسانه (دستورالعملی برای روزنامه نگاران)

نویسنده: ژان پل مارتوز

مترجمان: دکتر عباس اسدی – امین شهناز

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 200

قیمت: 31000 تومان

معرفی کتاب:

تروریسم امروز یک تهدید جدی جهانی است. مناطق مختلف جهان همواره آماج پدیده شوم ترور و دیگر جرائم سازمان یافته است. روزی نیست که شاهد اخبار تلخ و ناخوشایندی از کشته، زخمی و ناپدید شدن صدها انسان بى گناه نباشیم.

کتاب مذکور به سفارش یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل) برای راهنمایی روزنامه نگاران تهیه شده است و یکی از معتبرترین منابع در این حوزه به شمار می رود. با توجه به اهمیت موضوع در جهان امروز، ضرورت دارد تا اصول درست حرفه ای برای پوشش اخبار رویدادهای تروریستی، در اختیار روزنامه نگاران قرار گیرد. این کتاب بهترین راهنما برای کسانی است که می خواهند اخبار این حوزه را حرفه ای، اما به دور از تعصب ها و وابستگی ها پوشش دهند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد