نام کتاب: تعالیم تربیتی و روانشناختی قرآن کریم (جزءهای بیست و یکم تا پایان سی ام)

تالیف: دكتر سيدحميدرضا علوي

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 240

 قیمت: 19000 تومان

معرفی کتاب: 

در این کتاب سعی شده نکات نغز قرآنی دریافت گردد و راه برای تجلی هرچه بهتر آنها در رفتار فرد و جمع فراهم آید. بمنظور دستیابی به این هدف والا ، ده جزء آخر قرآن کریم مورد تحقیق و بررسی واقع شده اند و هر جزء به طور جداگانه به پژوهش درخصوص یک مفهوم مرتبط با تعلیم و تربیت و یا روانشناسی اختصاص داده شده اند؛ به استثنای جزء بیست و یکم و بیست و دوم که در آنها توأماً به بررسی مفهوم «سبک زندگی» پرداخته شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد