نام کتاب: تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

تالیف: دکتر شراره حبیبی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 152

قیمت:  30000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب سعی بر آن است نظام تعلیم و تربیت اسلامی بررسی شود و دارای 9 فصل است.

در فصل اول کلیات تعلیم و تربیت اسلامی مطرح می‌گردد؛ در فصل دوم دیدگاههای تعلیم و تربیت اسلامی از جمله نظرات اندیشمندان و فلاسفه تعلیم و تربیت اسلامی بررسی می شود. در فصل سوم ویژگی‌های نظام تعلیم و تربیت اسلامی و در فصل چهارم هدفهای نظام تعلیم و تربیت اسلامی و در فصل پنجم روشهای نظام تعلیم و تربیت اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل ششم به بررسی اصول تعلیم و تربیت اسلامی و در فصل هفتم آداب و وظایف ویژه معلم و شاگرد در تربیت اسلامی می‌پردازیم. در فصل هشتم فطرت و تعلیم و تربیت و در فصل نهم نفس و تعلیم و تربیت بررسی می‌شود

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد