نام کتاب: تفکر وجودی و کاربرد درمانی مقدمه‌ای بر روان‌درمانی وجودی

تألیف: هانس کوهن

ترجمه: دكتر ابراهيم نعيمي – مصطفی قلاوند – فاطمه نجفوند دریکوند

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 144

قیمت: 21500 تومان

معرفی کتاب:

در کتاب حاضر مؤلف از چیستی روان‌درمانی وجودی و مبانی فلسفی که این رویکرد بر پایه آن استوار است شروع کرده و به‌تفصیل به رابطه درمانی و چگونگی تحقق آن در جلسه مشاوره، پدیدارشناسی وجودی ذهن و بدن، جنبه‌های گناه و اضطراب، مسئله‌ی ناخودآگاه، علائم و رؤیاها، بودن در جهان جنسی، توهم و ترک و در نهایت به اهداف درمانی وجودی می‌پردازد.

این کتاب دو هدف را دنبال می کند: 1- چارچوبی کلی برای رویکرد پدیدارشناسی وجودی در مورد روان‌درمانی ارائه داده و 2- نشان می دهد که چگونه چنین چارچوبی روزبه‌روز در کاردرمانی اثر می‌گذارد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

تفکر وجودی و کاربرد درمانی (مقدمه ای بر روان درمانی وجودی) /  دكتر ابراهيم نعيمي – مصطفی قلاوند – فاطمه نجفوند دریکوند

درمان شناختی-رفتاری برای افسردگی کودکان و نوجوانان/ ترجمه  مصطفی قلاوند

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد