نام کتاب: تکنیکهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تألیف: دکتر نقی کمالی – حسن ملکی (قاسم)

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: دوم و سوم 1400

تعداد صفحه: 152

قیمت: 55000 تومان

معرفی کتاب:

هرچند که سنجش يا ارزشیابی پیشرفته تحصیلی يادگیرندگان و اندازه گیری عملکرد آنان، فعالیت آموزش معلم محسوب می شود؛ ولی اين فعالیت معلم را نبايد جدا از جريان آموزش و تنها به عنوان وسیله ای برای نمره دادن تلقی کرد. هدف از اندازه گیری بازده يادگیری دانش آموزان و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی آنان، علاوه بر تعیین میزان يادگیری، کمك به معلم در بهبود بخشیدن به شیوه های آموزشی خود و تشخیص و رفع نواقص يادگیری دانش آموزان می باشد.

با توجه به هدف مذکور، اين کتاب که در قالب هفت فصل تهیه و تدوين شده، به طور عمده به بحث اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اختصاص داشته و در آن بر روشهای اندازه گیری و ارزشیابی تاکید می شود

در بخشی از کتاب می خوانیم:

با توجه به تعاریف و مفاهیم اندازه‌گیری و ارزشیابی چنین استنباط می‌گردد که به طور کلی ارزشیابی جامع‌تر از اندازه‌گیری است، به گونه‌ای که علاوه بر جنبه‌های کمی، جنبه‌های کیفی رفتار را در بر می‌گیرد. اندازه گیری، عمل یا فرآیند کمی سازی، سنجیدن و اندازه گرفتن است و از این لحاظ درباره آنچه مورد اندازه‌گیری است هیچ نوع داوری ارزشی صورت نمی‌گیرد، اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی مانند وزن و طول بیانگر آن نیست که آنچه اندازه گرفته شده ارزشمند است. به همین ترتیب اندازه‌گیری ویژگی‌های روانی در علوم رفتاری، مانند دانش، خلق و خوی، منش، نگرش نسبت به پدیده‌های گوناگون، حل مساله، و استدلال مکانیکی به خودی خود، به ذات خود متضمن ارزش دادن به این ویژگی‌ها نیست. مقصود آن است که این خصیصه‌ها مورد علاقه پژوهنده است.

اما در ارزشیابی، درست عکس این مطلب صادق است؛ خصیصه‌های مورد مطالعه با دقت برگزیده می‌شود، زیرا این خصیصه‌ها باید معرف ارزش‌های تربیتی باشد. هدف‌های تربیتی بواقع همان ارزش‌های تربیتی و معرف خصیصه‌هایی است که مایلیم در یادگیرنده، پس از رو به رو شدن با مجموعه‌ای تجارب یادگیری، پرورش یابد. این خصیصه‌ها می‌تواند پیشرفت، نگرش نسبت به آنچه تعلیم داده می‌شود، احترام به خود (حرمت نفس)، و پیامدهای بسیاری را که متضمن ارزش گذاری است و به گونه کلی ارزش‌های تربیتی نامیده می‌شود، دربرگیرد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور / تألیف دکتر حسن ملکی

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی / تألیف دکتر حسن ملکی

برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی / تألیف دکتر حسن ملکی

تکنیک های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی / تألیف دکتر حسن ملکی -دکتر نقی کمالی

فرزند پروری مطلوب (سبک ها و اصول) / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی کودک و نوجوان / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی خانواده / تألیف دکتر حسن ملکی

مشاوره شغلی و حرفه ای / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان / تألیف دکتر حسن ملکی

آموزش و مشاوره ازدواج مجدد / تألیف دکتر حسن ملکی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد