نام کتاب: جامعه­ شناسی طبقات در ایران (شکاف­ها و تضادها)

تألیف: محمدرضا کاری – حسین ابراهیم­ نیا

چاپ: دوم 1396

تعداد صفحه: 184

قيمت: 13000 تومان

معرفی کتاب:

مفهوم طبقه اجتماعی، مفهومی پیچیده است که  این پیچیدگی، نه تنها از تنوع ویژگی ها، از تعدد ابعاد و از دگرگونی بی‌وقفه مفهوم طبقه اجتماعی نشات می‌گیرد، بلکه ناشی از ماهیت و طبیعت مفهوم مورد بحث فی نفسه نیز هست؛ ادعایی که نوشتار حاضر تلاش دارد آن را واکاوی نماید.

در این میان باید افزود که پیچیدگی ذاتی مفهوم طبقه اجتماعی در متن تاریخ و شرایط اکنونی جامعه ای چون ایران، صد چندان می‌شود؛ چراکه در راه پرفراز و نشیب شناخت جامعۀ پیچیده ایرانی با مردمانی بس پیچیده‌تر، با وجود تحقیقات وسیع در این خصوص ولی همچنان در این حوزه فقیر می‌باشیم و پیشرفت چندانی حاصل نشده است؛

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد