نام کتاب: جوّ سازمانی (مبانی و اصول فضای سازمانی: بارویکردپژوهشی)

تالیف: دکتر ابوالفضل بختیاری – رضا سلگی

با همکاری: فاطمه فرجی ارمکی

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 156

قیمت: 15000 تومان

معرفی کتاب:

جوّ سازمانی همچون فرهنگ سازمانی از موضوعاتی است که بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان، پژوهشگران سازمان و مدیریت آموزشی قرار گرفته است. اگرچه جوّ (فضا) و فرهنگ سازمان در برخی منابع تا حدی مشابه و یکسان آورده شده، ولی برخی صاحبنظران این دو را متفاوت می دانند.

جوّ سازمانی به خصوصیات ظاهری و قابل مشاهده یا احساس و برداشت افراد از فضای کاری سازمان اشاره دارد، در صورتیکه فرهنگ سازمانی کلّیتِ وجود، معنا و ذات که شامل شواهد عینی و مرئی مثل رفتار، روابط، عوامل نامرئی و ریشه­ای، از جمله ارزش­ها، هنجارها، باورها و اعتقادات می شود را در برمی گیرد

این کتاب به جوّ سازمانی، پیشینه، مقوله ­ها (مؤلفه­ ها)ی سنجش، مبانی نظری و عملی با رویکرد پژوهشی پرداخته و همچنین چندین نمونه کار پژوهشی و مقوله­ های مرتبط با فضای سازمانی را آورده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد