نام کتاب: درآمدي بر نظام­هاي سياسي مقايسه اي

تاليف: احمد بخشايشي اردستاني

ناشر: انتشارات آواي نور

چاپ: سوم 1397

تعداد صفحه: 128

قيمت: 15500 تومان

معرفی کتاب:

در کتاب حاضر طی چهار فصل مباحثی درباره سیاست مقایسه‌ای با حکومت تطبیقی ویژه دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی فراهم آمده است .نگارنده بر این باور است که “سیاست مقایسه‌ای” مکانیزمی است که در آن محقق شیوه کار حکومت‌ها و تعامل میان ساختارها به منظور الگوسازی و در نهایت عرضه یک سلسله قواعد و اصول را به دست می آورد.

در فصل نخست، رهیات سنتی مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای که یک دهه قبل و بعد از جنگ جهانی دوم براساس حقوق اساسی نامگذاری شده، بررسی می‌شود .فصل دوم به طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی بر اساس هنجارها در چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی مربوط می‌شود .در این فصل ویژگی‌های انواع رژیم‌ها و حکومت‌ها بیان شده است .

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد