نام کتاب: درس پژوهی برای جامعه یادگیرنده: راهنمایی برای اصلاح پایدار مدرسه

نویسندگان: ایسوکه سایتو – ماساتسوگو موراسی- آتسوشی تسوکوئی- جان یئو

مترجمین: هاجرآقایی – محسن خوشناموند – فتح اله کوشکی– نورمحمد خادمی فرد- مرتضی بختیاروند

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 152

قیمت: 30000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب به معلمانی که در زمینۀ درس‏ پژوهی همیشه با کمبود وقت مواجه هستند، ارائه می‏شود. هم‏چنین روش‏های به وجود آوردن زمان را نشان می ‏دهد. نویسندگان به سؤالات مهم معلمان جواب می ‏دهند، سؤالاتی مانند:

* چگونه می‏ توان جدا از درس‏ها، تیم یا گروه معلمان را تشکیل داد؟

* چگونه می ‏توان به بحث و بررسی در مورد درس‏های پژوهشی پرداخت؟

* چگونه می‏ توان به اصلاح فعالیت‏های روزمرۀ معلمان پرداخت؟

* چگونه می ‏توان به دوام و پایداری موضوع درس ‏پژوهی برای جامعۀ یادگیرنده در مدرسه پرداخت تا باعث برجسته شدن نقش مدیر مدرسه شود؟

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد