نام کتاب: آنچه در مورد ناتوانی یادگیری باید بدانیم (تعریف- انواع- تشخیص- درمان)

تالیف: سعدی عبدالملکی – فهیمه آرین

ویراستار علمی: دکتر رحمت الله خوارزمی رحیم آبادی

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 112

قیمت: 9000 تومان

معرفی کتاب:

مطالب  این کتاب برای استفاده های گوناگون در نظر گرفته شده  است و ممکن است  از آن در طول یک  جلسة کلاسی  و یا به عنوان بخشی از یک جلسه درمانی و توانبخشی  پس از ارزیابی توسط روانشناس، آسیب شناس گفتار و زبان  یا جلسات  درمانی مربی مشکلات ویژه یادگیری و یا کاردرمانی استفاده شود که به عنوان یک  فعالیت  قابل استناد نیز هست. به جرات می توان نام دایره المعارف را روی این کتاب گذاشت  که حاوی سر نخهای شناخت و تشخیص و راهبرد های درمانی می باشد و نمونة آن با این سبک وجود ندارد .

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد