نام کتاب: دستیار تدریس در آموزش ابتدایی

تالیف: جان دین

ترجمه: دکتر سعید مذبوحی- احسان عالی­زاده گراوند

ناشر: آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 184

 قیمت: 60000 تومان

معرفی کتاب:

یک دستیار تدریس می تواند بخش عمده ای از مشکلات آموزشی دانش آموزان را با کمک معلم کمتر کرده و در جهت ارتقای توان یادگیری آنها گام های مثبت زیادی بردارد. با وجود اطمینان از به کارگیری توان مضاعف توسط معلمان در جهت موفقیت دانش آموزان، دستیاران تدریس می توانند مسیر این امر مهم را تسهیل و زمان رسیدن به آن را کاهش دهند. بنابراین انتخاب یک روانشناس تربیتی به عنوان دستیار تدریس امتیاز بزرگی برای همه دانش آموزان می باشد.

به امید روزی که دانش آموزان با توانایی کمتر به دلیل جمعیت زیاد کلاس و کمبود وقت معلم از یادگیری مناسب و غلبه بر مشکلات آموزشی محروم نشوند.

در کتاب راهنمای تدریس در آموزش ابتدایی در هفده فصل به شرح وظایف دستیار تدریس آموزشی و معلمان در دورۀ آموزش و پرورش ابتدایی پرداخته شده است

بخشی از مقدمه کتاب:

دستیار تدریس عناوین مختلفی دارد از جمله؛ دستیار کلاس درس، دستیار پشتیبان یادگیری (LSA) دستیار نیازهای ویژه و احتمالاً انواع دیگری از عناوین را در بر خواهد گرفت، اما همۀ آنها به پشتیبانی از معلمان و دانش آموزان می اندیشند. دستیار تدریس در آموزش می تواند به یک یا چند معلم کمک نماید. همچنین دستیار تدریس در گروه های مختلف باید یک فضای اعتماد و همکاری بین معلمان و دانش آموزان ایجاد نماید و باید در مورد مرزهای مسئولیت خود و چیزی که لازم است به معلم ارجاع داده شود، شفاف باشد.

وظیفه دستیار تدریس ممکن است شامل گوش دادن به خواندن کودکان و ثبت پیشرفت آنها، توضیح آنچه معلم گفته است یا تبیین کلمات در صفحه کار یا کتاب درسی به کودکی که متوجه نشده است، بحث با کودک در مورد مشکلات، خواندن داستان برای گروه های کوچک، اجرای بازی های یادگیری با کودکان، کار با کودکان و نوجوانان دارای معلولیت که برای انجام کار خود به تجهیزات ویژه نیاز دارند، نصب نمایشگرهای دیواری از کار کودکان، مراقبت از منابع آموزش، کمک به کودکان در هنگام استفاده از رایانه، ثبت پیشرفت آنها و پشتیبانی از فعالیت های دیگر باشد. بنابراین دستیار تدریس در آموزش یک شغل و حرفه بسیار متنوع، جذاب و جالب می باشد.

دستیار تدریس بودن شغل بسیار ارزشمندی است و شما می توانید احساس کنید در کلاسی که کار می کنید قادر هستید تغییرات مثبتی ایجاد کنید. حضور شما این امکان را در اختیار معلم قرار می دهد که بتواند کارهای بسیار بیشتری در جهت تطبیق فرصت های

یادگیری با هرکدام از کودکان به شکل منحصربه فردی انجام دهد. این همان کاری است که معلمان دورۀ ابتدایی، سال ها برای آن تلاش کرده اند اما انجام آن در کلاس های بزرگ دشوار است.

سایر آثار مؤلف / مترجم در انتشارات آوای نور

دستیار تدریس در آموزش ابتدایی / ترجمه دکتر سعید مذبوحی- احسان عالیزاده

مبانی و مفاهیم نوپدید برنامه درسی دوره ابتدایی /  تألیف دکتر سعید مذبوحی

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی / تألیف دکتر سعید مذبوحی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد