نام کتاب: ذهن‌آگاهی و پذیرش در زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی

تالیف: داین. گهارت

مترجمین: دکتر کیومرث فرحبخش – فرنوش اوقانی – بیتا رحمتی – نفیسه مهدوی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ:  اول 1398

تعداد صفحه: 336

قیمت 54000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب در سه بخش تدوین شده:

در بخش نخست، تحقیقات و مبانی فلسفی برای استفاده از ذهن‌آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی را مرور می کند؛ در بخش دوم به معرفی رویکرد به طور عملی و با جزئیات کامل جهت اجرایی کردن ایده ها در اتاق درمان می‌‌پردازد، که موارد ذیل را شامل می‌شود:

  • ایجاد و حفظ یک رابطه درمانی
  • مفهوم سازی موردی
  • تعیین اهداف و ایجاد یک طرح درمان
  • استفاده از قواعد ذهن‌آگاهی و پذیرش در درمان
  • مداخله برای ایجاد تغییرات در روابط زوج و خانواده
  • آموزش تمرینات ذهن‌آگاهی مناسب به مراجعان
  • آموزش خودمراقبتی مبتنی بر ذهن‌آگاهی به درمانگران

بخش آخر این کتاب به استفاده از ذهن‌آگاهی در آموزش و خود مراقبتی درمانگر می‌‌پردازد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد