نام کتاب: ذهن زیبا برابر است با زندگی زیبا

تالیف: دکتر مجید کاظمی نژاد – دکتر کاران گنجی

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 150

قیمت: 9500 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر پژوهشي است که با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت از زندگي با تأکيد بر نقش واسطه تعادل عاطفي و تاب‌آوري نگاشته شده است. در اين پژوهش يک ديدگاه تعاملي در رضايت از زندگي ارائه مي‌شود که در آن بيان مي‌شود چگونه سازه‌هاي هوش هيجاني، تاب‌آوري و تعادل عاطفي که به‌صورت برجسته‌اي در نظريات اخير شکل گرفته‌اند به‌عنوان يک مجموعه منسجم در درون افراد عمل مي‌کنند و علاوه بر تأثير آن‌ها بر رضايت از زندگي، نحوه ارتباط آن‌ها با يکديگر نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد