نام کتاب: رفتار سازمانی (رویکردی مبتنی بر شواهد)

تالیف: فرد لوتانز

ترجمه: دکتر عبدالمحمد طاهری – محمد شعبانی

ویراستار فنی: محمد شعبانی

ویراستار ادبی: مریم حقیقی

چاپ: سوم 1398

تعداد صفحه: 480

قیمت: 71000 تومان

معرفی کتاب: 

کتاب رفتار سازمانی متعلق به «لوتانز»، که در دو جلد تدوین شده، یکی از ماندگارترین آثار، با عنایت به مباحث جدید و مورد نیاز سازمان‌های امروزی در خصوص منشأ رفتار و چگونگی رفتار در عصر پسامدرن می‌باشد. این کتاب نه تنها برخوردار از تئوری‌های مرتبط با رفتار از زوایای مختلف است، بلکه نویسنده تلاش کرده آخرین مباحث روانشناختی پیرامون جهت دهی به رفتار از قبیل رفتار سازمانی مثبت، سرمایه روانشناختی، بهزیستی ذهنی در کار و دیگر سازه‌های مثبت را برای اولین بار در محتوای این جنس از کتابها به خوبی جای داده و اهمیت آن را به نمایش گذارد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد