نام کتاب: روابط ساختاری خطی محاوره ­ای در عمل (آموزش لیزرل با رویکرد سیمپلیس)

تالیف: ای. ال. وییِرا

ترجمه: فاطمه ارفع – دکتر حسین کارشکی

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 108

قيمت: 40000 تومان

معرفی کتاب:

تحلیل‌های چندمتغیری طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند. یک دسته مهم آنها روابط ساختاری خطی (LInear Structural Relation) یا لیزرل (LISREL) نام دارند. روش‌های متعددی برای کار کردن در محیط لیزرل وجود دارد: Path digram, Lisrel project و Simplist مهم‌ترین این روشهاست. این کتاب طرز استفاده از SIMPLIS Approach در ارزیابی برازش مدل‌های روابط ساختاری خطی را توضیح می‌دهد.

در این راهنما که در 4 فصل طراحی شده است، نویسنده سعی کرده ابتدا به چیستی مدل‌سازی معادلات ساختاری و روابط خطی ساختاری بپردازد، سپس چگونگی آماده‌سازی مدل توصیف شده و در دو بخش آخر نحوه ارزیابی مدل‌های اندازه‌گیری و نیز مدل‌های ساختاری توضیح داده شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور

انگیزش در یادگیری و آموزش / تألیف دکتر حسین کارشکی

خودکارآمد سلامتی (مباحث و مداخلاتی در حوزه روانشناسی سلامت)/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش / ترجمه دکتر حسین کارشکی

روابط ساختاری خطی محاوره ای در عمل/ فاطمه ارفع- دکتر حسین کارشکی

سنجش دستاوردهای یادگیری/ ترجمه دکتر حسین کارشکی

مقدمه ای بر مدلسازی سلسله مراتبی/ تألیف دکتر حسین کارشکی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد