نام کتاب: روانشناسی زن و خانواده

مؤلفان: دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، معصومه فتحعلی زاده، زهرا شهابی نژاد

چاپ: چهارم 1402

تعداد صفحه: 184

قیمت: 190000 تومان

معرفی کتاب:

تمرکز این کتاب بر واژه زن است؛ ولی از آنجایی که این واژه به تنهایی نمی تواند بیانگر محتوای در خور و لازم خود باشد، در نهایت با واژه زن و خانواده همراه گردیده تا نقش محوری زن و خانواده ملموس تر و گویاتر گردد. این کتاب در 3 بخش تدوین شده: زن و سلامتی، بهداشت جسمی- جنسی زن، زن و خانواده. این کتاب قابلیت استفاده در مقاطع مختلف آکادمیک در رشته های مطالعات زنان و خانواده، مشاوره خانواده و تعلیم و تربیت را دارد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد