نام کتاب: روان­شناسی سایبری و مغز (تعامل مابین علوم عصبی و محاسبات عاطفی)

مؤلف: توماس دی پارسونز

مترجم: فاطمه علوی اصیل

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 568

 قیمت: 94000

معرفی کتاب:

روانشناسی سایبری رشته‌ای نسبتاً جدید است که با سرعت شگفت آوری در حال رشد و توسعه می‌باشد

هدف از نگارش این کتاب پیشنهاد چارچوبی است برای ادغام علوم عصبی و روانشناسی سایبری، تا بتوان به مطالعه فرایندهای اجتماعی، شناختی و عاطفی و سیستم‌های عصبی پشتیبان آنها پرداخت.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد