نام کتاب: روان­شناسی شخصـیت (با تاکید بر تحلیل عوامل موثر بر رشد شخصیت)

تالیف: الیزابت بی.هارلوک

ترجمه و تلخیص: پرویز شریفی درآمدی- محبوبه حاج نوروزی

چاپ: هفتم 1399

تعداد صفحه: 529

قيمت:  95000 تومان

معرفی کتاب: 

این کتاب شامل 9 فصل‌از كتاب‌«Personality development» نوشتة Elizabeth B. Hurlock  از هشتمين چاپ آن در سال 2002 مي‌باشد. فصول نه‌گانه اين كتاب عبارتند از:

شخصيت چيست، الگوي شخصيت، تعيين كننده‌هاي فيزيكي، تعيين كننده‌هاي شناختي، تعيين كننده‌هاي هيجاني، تعيين كننده‌هاي خانوادگي، تحليل كننده‌هاي اجتماعي، تحليل كننده‌هاي جنسيتي، تعيين كننده‌هاي آموزشي و تحصيلي و تعيين كننده‌هاي خانواده.

اگرچه مطلب اصلي اين كتاب «تحليل عوامل مؤثر در رشد شخصيت است» اما مي‌توان آن را به عنوان اثري در زمينه «روانشناسي شخصيت» دانست لذا با توجه به اينكه اكثر كتابهايي كه در زمينه «شخصيت» به نگارش درآمده‌اند و يا ترجمه شده‌اند؛ اساساً توجه چنداني به عوامل مؤثر در شكل گيري شخصيت نداشته‌اند به نظر مي‌رسد از اين لحاظ اين كتاب بتواند با ذائقه علمي دانشجويان و دانش‌پژوهان حوزة «رشد شخصيت» و يا «روان­شناسي شخصيت» سازگار باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد