نام کتاب: روانشناسی مدرسه؛ طرح آموزش و تمرین 3
تالیف: انجمن ملی روانشناسان مدرسه آمریکا
جیم یسسلدیک – دیان موریسون – متی برنز – سنت اورتیز – پگ داوسون
سیلویا روسنفیلد – برنا کللی – کتی تلروز
ترجمه: دکتر محمدعلی اسلامی

نوبت چاپ: دوم 1397

تعداد صفحه: 108

قيمت: 15000 تومان

معرفی کتاب: 

این کتاب طرح 3 آموزش و تمرین را در بر دارد که چندین تغییر و مفهوم مهم را شامل می شود: 1- اساس آموزش و تمرین است که مشخصاً بر اصول روانشناسی، تربیت و روشهای علمی متمرکز است. 2- هشت حوزه شایستگی یکپارچه وجود دارد. 3- ارائه خدمات به عنوان مدل لایه ای از آموزش و تمرین تعریف شده تا نیازهای به خصوص دانش آموزان و نظامهایی که در آن خدمت رسانی می کنیم را برآورده سازد. در پایان، دو نتیجه به خصوص وجود دارد : ظرفیت سازی برای نظام و افزایش شایستگی همه دانش آموزان.

طرح 3 محرکی برای بحث و تغییر توسط روانشناسان مدرسه و افرادی می باشد که به آنها آموزش می دهند که می توانند از این طرح برای توسعه فعالیتهای درسی و تجارب عملی و کاربردی در سطوح آموزشی پیوسته استفاده کنند، و همچنین این طرح به روانشناسان مدرسه کمک می کند تا توسعه حرفه ای پیوسته ای را در

مسیر کاری و فعالیت خود داشته باشند.  همچنین می توان از این طرح توسط انجمنهای حرفه ای برای تسهیل برنامه ریزی راهبردی و کمک به بازنگری استانداردهای تمرین، آموزش و گواهینامه استفاده نمود.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد