نام کتاب: روش­های ترکیبی پژوهش

تالیف: دکتر زینب میهن دوست

چاپ:  اول 1395

تعداد صفحه: 232

قیمت: 55000 تومان

معرفی کتاب:

روش‌هاي پژوهش تركيبي ديدگاه تازه‌اي در علوم هستند. پژوهشگران در طول سال‌هاي طولاني داده‌هاي كمي و كيفي را در مطالعات خود گردآوري كرده‌اند. با اين وجود تنظيم داده‌ها همراه با هم به عنوان يك طرح تحقيق متمايز، امر جديدي است. تحقيق روش‌هاي تركيبي يك طرح تحقيق با فرضيه‌هاي فلسفي است و به عنوان يك روش‌شناسي شامل فرضيه‌هاي فلسفي می باشد كه جمع‌آوري و تحليل داده‌ها را هدايت مي‌كند. در كتاب حاضر روش‌هاي تركيبي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد