نام کتاب: روشها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی

تالیف: بیل گیلهام

ترجمه: رسول گل ­کار- حسین نظری

چاپ: دوم 1396

تعداد صفحه: 152

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب بیل گیلهام، استاد و پژوهشگر سرشناس،  با پرهیز از تئوری پردازی صرف، بصورتی ماهرانه اقدام به  آموزش عملی پژوهشگران و چگونگی برخورد با مساله پژوهش و رفع موانع آن و فرایند اجرای پژوهش می نماید.

در این کتاب مولف با وجود اینکه درصدد ارائه روشها و فنون مشاهده سازمان یافته و سازمان نیافته است، روشهای پژوهشی مختلف نظیر روش مبتنی بر روایت و حکایت، قوم نگاری، مطالعه موردی و پدیدارشناسی که مبتنی بر تجربه شخصی است را به خوبی تبیین نموده و با تکنیکهای مختلف و مثالها و شواهد عینی، پژوهشگران را در فضای واقعی پژوهش قرار می دهد؛ گویی که خواننده در نقش پژوهشگر ایفای نقش می کند و خود را در محیط و شرایط پژوهش احساس می یابد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد