نام کتاب: روندها و مسائل تکنولوژي آموزشی (جلد 1 و 2)

مؤلفان: رابرت ای. ریزر، جان وی. دمپسی

مترجمان: دکتر حسین زنگنه، مرضیه سعیدپور، سونیا موسی رمضانی

چاپ (جلد 1): دوم 1397

تعداد صفحه (جلد 1): 464

قیمت (جلد 1): 55000 تومان

چاپ (جلد 2): دوم 1397

تعداد صفحه (جلد 2): 544

قیمت (جلد 2): 65000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب در دو جلد تدوین شده و تصویر روشنی از رشتۀ طراحی و تکنولوژی آموزشی برای خوانندگان فرراهم می آورد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد