نام کتاب: مباحثی در سازمان و مدیریت آموزشی

تألیف: سید علی سیادت- رسول ربانی- حسین زارع- افسر قاسمی نژاد

چاپ: دوم 1387

تعداد صفحه: 200

قیمت: 3000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب حاوی مباحثی است در زمینه‌ی سازمان و مدیریت آموزشی که به منظور آشنا نمودن مدیران تدوین یافته است و این عناوین را در بر می‌گیرد: “سازمان و ساختار سازمانی”، “مدیریت و رهبری”، “جو و فرهنگ سازمانی”، “تصمیم‌گیری”، “ارتباطات” و “تغییر سازمانی” .

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد