نام کتاب: ساماندهی جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي / پژوهش فرهنگی

 تالیف: دكتر مهدي ناظمي اردكاني – دكتر مجيد مختاريان پور

چاپ: اول 1395

تعداد صحفه: 272

قیمت:  20000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر پژوهشي است که در آن نگارنده به دنبال آن است که با بررسي کارکردها و روابط دستگاه‌هاي پژوهشي فرهنگي موجود در کشور و برقراري مفاهمه بين اين دستگاه‌ها، در جهت سامان‌دهي دستگاه‌هاي پژوهش فرهنگي کشور قدم بردارد. در اين کتاب بيان مي‌شود که دستگاه‌هاي پژوهشي و فرهنگي زيادي در کشور در حال فعاليت بوده و هر يک کارکردهاي متعددي را محقق مي‌کنند. اما مسئله‌اي که وجود دارد اين است که نهادهاي مختلف پژوهش فرهنگي در بسياري موارد داراي کارکردهاي موازي، همپوشان و يا حتي متناقض يکديگر هستند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد