نام کتاب: سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی (دیدگاه‌های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی)

تالیف: دکتر مصطفی قادری – دکتر نسرین نصرتی – دکتر محبوبه خسروی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 360

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

موقعیت‌ها و مسایل عملی برنامه درسی موقعیت‌های مبهم و نامشخصی هستند. حل و فصل این موقعیت‌ها در کلاس‌های درس و مدارس نیاز به دانش عملی دارد. شاید کسی که بیشترین حساسیت را نسبت به دشواری جهان عملی برنامه درسی نشان داده است ژوزف شواب باشد.بدون مطالعه‌ی آثار شواب هرگز پیچیدگی‌های دنیای عمل برنامه درسی به ویژه ظرافت‌هایی که لازم است نظریه و عمل را به هم نزدیک سازد، قابل درک نخواهند بود

این کتاب شامل سه بخش است. به دلیل اهمیت کار شواب و مبنا بودن کار او برای حوزه‌ی عمل برنامه درسی، بخش اول کتاب به معرفی دیدگاه‌های پرکتیکال شواب اختصاص یافته است. در این بخش هر چهار پرکتیکال شواب به صورت خلاصه آمده و تحلیل‌ها و مثال‌هایی برای فهم بهتر آن نیز ذکر شده است. در این بخش نسبت دیدگاه پرکتیکال شواب با برنامه درسی ایرانی نیز در پاورقی‌ها بررسی شده است. بخش دوم به دانش معلمان پرداخته که کارهای آن‌ها ادامه‌ی کارهای شواب بوده و بر دانش معلمان در رویارویی با دنیای عمل برنامه درسی تاکید می‌کند. در بخش سوم مدل‌های دانش معلمان (ماف) پرداخته که به دانش محتوایی، دانش آموزشی و دانش فناوری معلمان می‌پردازند. در بخش چهارم و نهایی به موضوع تغییر و اجرای برنامه‌های درسی توجه شده است. در این فصل مدل‌های تغییر و اجرای برنامه درسی معرفی می‌شوند.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد