نام کتاب: نظام سنجش و اندازه گیری دانشگاههای باز و از دور

تالیف:  فهیمه السادات حقیقی- مهران فرج الهی- رضا نوروززاده

چاپ: اول 1392

تعداد صفحه:  336

قیمت: 18500

معرفی کتاب:

یادگیری ویژگی خستگی ناپذیر، مداوم و ارزشمند انسان ها است که در محیط های آموزشی، قابلیت اندازه گیری و سنجش آن برجسته می باشد

رفتارهاي یادگیری فردي و سازماني به موازات رشد نسل های مختلف آموزش باز و از دور و اختراع کامپيوتر و اينترنت، در مراکز آموزشی و دانشگاه ها بشدت دگرگون گشته  و تحولي در ابعاد مختلف سنجش پدید آورده است.

برای شفاف سازی فرایند سنجش و اندازه گیری در دانشگاه باز و از دور مباحث این کتاب در هشت فصل تدوین شده است. سه فصل اول کلیاتی را در خصوص تعاریف و اصطلاحات، بستر تاریخی و فرایند طراحی آموزشی در دانشگاه باز و از دور مورد بررسی قرار داده است. پنج فصل بعدی اختصاصا موضوعات و مباحث ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری را مطرح کرده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد