نام کتاب: صرع و مدرسه

تالیف: (Epilepsy Ireland (Head Office

ترجمه: مریم ایزدی لای بیدی – مهدی شفیعی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 36

قیمت: 5000 تومان

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد