نام کتاب: صلاحیت مشاوره معلمان در گفتگو با والدین (مدل­سازی، مداخله، ارزیابی مبتنی بر رفتار)

نویسنده: مارا گریچ

مترجمان: دریا نظری- فائزه سیونانی- الهام فرهادی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 168

قیمت: 42000تومان

معرفی کتاب:

در تحقیقات بین‌المللی معیارهای شغلی و آموزشی معلمان، مشاوره بادانش‌آموزان و والدین آن‌ها مورد تأکید قرارگرفته است. به‌طور ویژه، مشاوره با والدین در جهت حمایت از فرآیندهای یادگیری فرزندانشان، ازجمله کمک در تکالیف خانه، تقویت انگیزه و سازمان بندی اوقاقت فراغت و درس خواندن آن‌ها، به‌طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است.

کتاب حاضر به (1) مدل‌سازی، (2) بهبود از طریق مداخله و (3) ارزیابی مبتنی بر رفتار  مهارت مشاوره معلمان در گفتگوهای آن‌ها با والدین جهت حمایت از فرآیندهای یادگیری دانش‌آموزان می‌پردازد

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد